Eenzaam voelen

Forums Onderwerpen Eenzaam voelen

Dit onderwerp bevat 0 reacties, heeft 1 stem, en is het laatst gewijzigd door  Petra 8 maanden geleden.

 • Post
 • Petra
  Sleutelbeheerder

  Als naasten van iemand met psychisch kwetsbaarheid kun je soms eenzaam voelen als je omgeving niet begrijpt wat je mee maakt.

  Eenzaamheid is een thema wat de laatste tijd mee liep langs verschillende symposiums en bijeenkomsten.Bij het woord eenzaamheid ligt de focus en het beleid nu vooral bij ouderen die eenzaam voelen en dat klopt niet.Eenzaamheid discrimineert niet,het kan iedereen overkomen.

   

  Wat is eenzaamheid?

  Definitie van eenzaamheid is* ongewild verschil tussen de relaties die men heeft en de relaties die men zou willen hebben

  Dr. Gerine Lodder heeft onderzoek* gedaan naar eenzaamheid onder jongeren.

  Het onderzoek over eenzaamheid bij jongeren is nog een jong onderzoek.De vraag is, is het wel een probleem bij jongeren? Is het belangrijk voor jongeren om heel veel vrienden en likes te hebben?Wat zit daar achter? Is het een probleem of hoort het er tijdelijk bij?Begrijpen wat wel en niet helpt bij jongeren,kijkend naar de ontwikkeling en factoren.

  Sociale media wordt vaak aangewezen als oorzaak van eenzaamheid. Uit onderzoek is er geen bewijs gevonden en blijkt echter dat dit minimaal effect heeft dat jongeren eenzamer zijn geworden.Tenzij sociale media gebruikt wordt om met anderen te vergelijken en iemand al niet lekker in zijn vel zit. Ook kan FOMO( fear of missing out) gevoel van eenzaamheid geven.

  De mensen die veel minder in beeld zijn, zijn de (jonge)mantelzorgers. Op het moment datje probeert je eigen leven op te bouwen en of te leiden en naast je werk en/of studie, ook dagelijks de zorg voor een naasten hebt die zorg vraagt door fysieke en/of psychische problemen.

  Door een lichamelijke beperking of psychische kwetsbaarheid kan het sociale netwerk kleiner worden.Het gaat om contact te hebben en dat kan door samen iets te doen.

  De mensen waarmee ik werk in de praktijk met KOPP Kinderen van Ouders met Psychische Problemen ervaren ook eenzaamheid. De ervaringen van het opgroeien met een bijzondere jeugd brengen verhalen met zich mee die niet iedereen begrijpt en mensen soms te heftig vinden om te horen. Als je de schaamte voorbij bent en niet gehoord voelt dan kun je je sociaal eenzaam voelen.

  Eenzaamheid heeft dus niet één categorie maar welke soorten eenzaamheid zijn er dan?

  Er bestaat intieme eenzaamheid(emotionele eenzaamheid),bijvoorbeeld in een partner relatie, relationele eenzaamheid(sociale eenzaamheid),bijvoorbeeld het familiesysteem om je heen en collectieve eenzaamheid als de afwezigheid ervaren wordt van verbondenheid binnen een groep of samenleving,men ervaart bijvoorbeeld dat door modernisering de solidariteit en de cohesie zijn verdwenen.

  Eenzaamheid is niet in te delen in categorieën,alsof het een bepaalde doelgroep overkomt.Belangrijker is te onderzoeken hoe het het komt.

  Uit onderzoek is gebleken dat het 50 % genetisch bepaald kan zijn en het blijft een samenspel tussen de sociale omgevingsfactoren waar je aan blootgesteld wordt. Mensen die risico lopen zijn mensen die meer kans hebben op weinig toegang, lage sociale vaardigheden ,denk daarbij aan ervaren van onveilige gevoelens, schaamte, minderwaardigheid, angst door omstandigheden en van het hebben van negatieve cognities,negatieve gedachten.

  Eenzaamheid los je niet op met meer sociaal contact.Ervaren van eenzaamheid is subjectief en er is vaak behoefte aan diepgaander contact. Het gevoel om waarde te willen toevoegen en er toe doen.

  Gemeente Rotterdam is in 2016 een initiatief gestart Meld isolement Meld isolement ondersteunt bij het vroegtijdig opsporen van personen die (ongewenst sociaal) geïsoleerd zijn geraakt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat zij in ernstige problemen raken zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Bijvoorbeeld wanneer mensen niet meer willen deelnemen aan het maatschappelijk leven en zich afzonderen, willen we proberen tijdig hulp te bieden.

   

  [embed]https://www.publiekeinnovatie.nl/de-strijd-tegen-eenzaamheid-geen-tijd-te-verliezen/[/embed]

  De lessen die signaalpunt tegen eenzaamheid hebben geleerd zijn :

  Dat veel mensen wel willen om wat voor elkaar te doen

  Men hoeft het maar te vragen en ik doe het…

  Als ik dat geweten had…

  Maar..

  Waarom mensen in mogelijke noodsituaties vaak niets doen

  In een onbekende situatie kijken mensen vaak naar anderen voor aanwijzingen.

  Doet niemand iets (of kan je dat verwachten), dan leidt iedereen daaruit af dat het dus wel meevalt, en wordt van mij niets verwacht.

  Men hoeft het maar te vragen en ik doe het… (maar gaan zelf niet tot actie over)

  1. Mensen vragen vrijwel geen hulp
  2. Sociale vaardigheden leer je later niet zo maar aan
  3. Herkennen risicovolle situaties (partner)
  4. Mensen in de omgeving willen wel iets doorgeven maar niet direct zelf contact leggen (als ik het geweten had..)

  Conclusie:

  Organiseer een aanzet tot actie op een indirecte maar wel gecoördineerde wijze

  Het voelen dat je een sociaal gewaardeerde rol hebt en realistische verwachtingen van relaties. Kijken naar je zelfwaardering en in hoeverre je de mate van eenzaamheid accepteert.Kun je bijvoorbeeld alleen zijn.

   

  [embed]https://www.superesse.net/?p=1009[/embed]

  Eenzaamheid kent dus vele gezichten. Bij het meedenken en organiseren van de BuurTTafel was dit een thema,de vele gezichten van wat eenzaamheid is. Wat zijn de ontmoetingsmogelijkheden voor mensen die dreigen te vereenzamen of door omstandigheden het steeds moeilijker vinden om sociale contacten aan te gaan. Een plek waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten.

  Wat werkt?·

  • Weten over en bewust worden wat eenzaamheid is
  • Eenzaamheid herkennen bij jezelf en de ander
  • Zorgen voor ondersteuning en activering
  • Goed met elkaar in contact blijven
  • Onderzoeken wat werkt
  • In beweging blijven

  Wat niet werkt is het uitbreiden van sociaal netwerk.Kijk eerst naar de hoe de onderliggende problemen aan te pakken.

  Primaire aanpak preventie* is nu koffiecorners openen en inloop ochtenden organiseren

  maar bij secundaire preventie gaat het om onderzoeken hoe de (chronische)eenzaamheid is ontstaan en wat de oorzaken zijn,het kan zijn dat er naar sociale vaardigheden veranderd zijn in loop van tijd.Negatieve gedachten kunnen invloed hebben op sociaal gedrag,cognitieve gedragstherapie kan helpen om deze gedachten aan de slag te gaan.

  Tweede oorzaak kan zingeving zijn.Gebrek aan zingeving heeft een groot effect om het gevoel van eenzaamheid.Praten in termen van risicogroepen is het gevaar dat we mensen gaan categoriseren,zoals met leeftijd,en een soort interventie toepassen als in one size fits all.

  • Eenzaamheid signaleren en er over praten
  • Aanpak op maat ontwikkelen en geven
  • Monitoren wat je doet,welke interventies werken?

  Het begint met ergens kunnen aanschuiven of aansluiten

  Wat is er mogelijk

  Praktische links

  BuurTTafel  Wildbreien

  Elke woensdagmiddag van 14:00-16:00 kun je aanschuiven bij Stichting Tientjes in Breda om samen te werken aan een kunstwerk dat Breda meer kleur kan geven.

  https://www.bredavandaag.nl/activiteit/item/279408/wildbreien-aan-de-buurttafel-

   

  BuddytoBuddy

  [embed]https://buddytobuddy.nl/breda/[/embed]

  Stichting Kletsmajoor

  [embed]https://kletsmajoor.com/over-ons/[/embed]

  Kom erbij!Teteringen

  https://www.bndestem.nl/breda/iedereen-is-welkom-aan-teteringse-dis~aeaf6bf0/?referrer=https://www.google.com/

   

  Het aandachtshuis

  https://www.aandachtshuis.nl/

   

   

   

   

Reageer op: Eenzaam voelen
Mijn informatie: